Rodzina Wincentyńska

Wincentyńska Młodzież Maryjna

należy do Rodziny Wincentyńskiej, czyli rodziny zgromadzeń i stowarzyszeń, dla których źródłem i inspiracją jest działalność św. Wincentego a Paulo.
Na świecie jest ponad 2 miliony Wincentian.


Zgromadzenie Misji św. Wincentego a Paulo

Nazwy potoczne: Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Lazaryści.

Zgromadzenie założone 17 kwietnia 1625 r. przez św. Wincentego a Paulo we Francji. Głównym zadaniem Księży Misjonarzy jest głoszenie Ewangelii Ubogim. Do Polski Lazaryści przybyli w 1651 r. na życzenie królowej Ludwiki Marii Gonzagi.

Siedziba Księży Misjonarzy w Polsce:
ul. Stradomska 4
31-058 Kraków

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Nazwy potoczne: Szarytki, Wincentynki.

Najliczniejsze na świecie żeńskie zgromadzenie, założone przez św. Wincentego a Paulo i św. Ludwikę de Marillac w 1633 r. Dewizą szarytek są słowa: ,,Miłość Chrystusa Ukrzyżowanego przynagla nas”. Do Polski pierwsze siostry przybyły w 1652 r. na prośbę królowej Marii Ludwiki Gonzagi.

W Polsce istnieją trzy prowincje Sióstr Miłosierdzia:

a) chełmińsko-poznańska – ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno

b) krakowska – ul. Warszawska 8, 31-155 Kraków

c) warszawska – ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa, www.szarytki.waw.pl

Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo

czyli Society of St. Vincent de Paul (SSVP), daw. Konferencje św. Wincentego.

Stowarzyszenie założone w 1833 r. przez bł. Fryderyka Ozanama, skupiające świeckich katolików, prowadzące działalność charytatywną. Dewizą Konferencji są słowa: ,,Serviens in spe”. Obecnie Konferencje działają w 130 krajach i liczą ok. 900 tys. członków.

Strona SSVP: http://ssvpglobal.org/

Siedziba w Polsce:
ul. Radna 14
00-341 Warszawa

Stowarzyszenie Cudownego Medalika

Nazwy potoczne: Apostolat Maryjny, AMM.

Stowarzyszenie zatwierdzone w 1909 r., związane z objawieniami św. Katarzynie Laboure z 1830 r. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest szerzenie kultu N.M.P. za pośrednictwem Cudownego Medalika.

Siedziba AMM w Polsce:
os. Piszczory 13
34-502 Zakopane-Olcza

http://www.apostolat.pl/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Nazwa międzynarodowa: Association Internationale des Charites (AIC).

Stowarzyszenie założone przez św. Wincentego a Paulo w 1617 r. (początkowo jako Bractwo Miłosierdzia). Jest pozarządową organizacją charytatywną, działającą na skalę światową. Misją AIC jest ,,działać wspólnie dla zwalczania ubóstwa”.

Siedziba w Polsce:
ul. Stradomska 4
31–058 Kraków

AIC w Polsce: aicpolska.misjonarze.pl

Strona międzynarodowa: aic-international.org

Misevi – Świeccy Misjonarze Wincentyńscy

Stowarzyszenie powstało w 1984 r., zatwierdzone w 1999 r. Wywodzi się z JMV (WMM) – początkowo gromadziło świeckich członków Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z Hiszpanii, którzy poświęcili swój czas na wyjazd na misje Ad Gentes. Stanowi wsparcie i koordynację pracy świeckich misjonarzy Rodziny Wincentyńskiej.

Od niedawna MISEVI istnieje także w Polsce, zapoczątkowane przez wolontariuszy Projektu M3

Strona międzynarodowa: www.misevi.org