O nas

Wincentyńska Młodzież Maryjna (WMM)

(fr. Jeunesse Mariale Vincentienne – JMV; ang. Vincentian Marian Youth)
to międzynarodowe Stowarzyszenie skupiające młodzież i dzieci przy domach Sióstr Miłosierdzia i parafiach. Założone zostało na wyraźnie życzenie Najświętszej Maryi Panny, które usłyszała Siostra Miłosierdzia św. Katarzyna Labouré 18 lipca 1830 roku podczas objawień w Paryżu.

Celem stowarzyszenia jest:

  • Wychowanie w wierze i modlitwie,
  • Pogłębienie i szerzenie nabożeństwa do Maryi,
  • Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego, służąc wszystkim ludziom ubogim: młodym i starszym.

Aby temu sprostać, dzieci i młodzież starają się coraz lepiej przeżywać Eucharystię. Pogłębiają znajomość Pisma Świętego, poznają tajemnice Maryi i starają się Ją naśladować, noszą i rozpowszechniają Cudowny Medalik, poznają historię objawień maryjnych i symbolikę Medalika, pomagają ludziom biednym i potrzebującym.

Nasze Stowarzyszenie jest:

Kościelne

Członkowie Stowarzyszenia angażują się w sposób czynny i odpowiedzialny w życie i pracę Kościoła lokalnego – diecezji i parafii. Wiele grup oprócz spotkań formacyjnych organizuje się w formie scholi, ubogacając liturgię parafialną. Przykładem może być wystawianie małych sztuk, tematycznie powiązanych z ważnymi dla WMM wydarzeniami.

Maryjne

Maryja jest odkrywana w Ewangelii jako wzór wszystkich wierzących. Odnajdują w niej inspirację i pomoc w kroczeniu drogą wiary i miłości czynnej. Dla Stowarzyszenia najważniejsze jest propagowanie Cudownego Medalika, wszystkie jego działania są w tym celu ukierunkowane.

Świeckie

Jest tworzone głównie przez dzieci i młodzież. Zostało zarejestrowane w ramach Stowarzyszeń Międzynarodowego Laikatu Wiernych i kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Wincentyńskie

Maryja jest odkrywana w Ewangelii Należy do Rodziny Wincentyńskiej. Jego cechą charakterystyczną jest ewangelizacja i służba ubogim. Członkowie stowarzyszenia są zawsze gotowi pełnić swoją misję apostolską wśród młodzieży i najuboższych.

– 18 lipca 1830 –