Akt oddania

Akt oddania, który składa każdy członek w momencie przyjęcia do Stowarzyszenia.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Akt Poświęcenia się Matce Bożej (konsekracji)

składa członek WMM, przyjmując Medal na niebieskiej wstążce

PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA
Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE ODKRYWAĆ!
Razem z Nią, Matką Kościoła,
pragnę wnieść swoją młodość
we wspólnotę oddaną służbie
i zaangażować się wielkodusznie w dzieło ewangelizacji

Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE NAŚLADOWAĆ!
Razem z Nią, Uprzywilejowaną Córką Boga Ojca,
pragnę stawać się jak Ty, ewangelizatorem ubogich,
w wierności konsekracji chrzcielnej
stając się budowniczym Życia, Miłości i Pokoju!

Panie Jezu, tak jak Maryja chcę CIEBIE KOCHAĆ!
Razem z Nią, Dziewicą trwającą na modlitwie, napełnioną Duchem Świętym,
pragnę uczynić swoje życie drogą Modlitwy i Służby,
w prostocie i w pokorze,
starając się żyć duchowością Magnificat.

Panie Jezu, tak jak Maryja chcę OFIAROWAĆ SIEBIE!
Razem z Nią, pierwszą Uczennicą,
pragnę otworzyć swoje serce i umysł na potrzeby misji,
abym dary od Ciebie otrzymane umiał przekazać młodym całego świata,
bym stał przedłużeniem Twoich dłoni w posłudze bliźnim.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!